Nasza działalność: wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii bez ograniczeń

Działalność firmy Eolus w zakresie energii wiatrowej, słonecznej i magazynowania energii obejmuje projektowanie i rozwój, a także eksploatację i zarządzanie obiektami "pod klucz". Firma rozpoczęła działalność w 1990 roku jako deweloper energii wiatrowej. Zebrane doświadczenia wykorzystaliśmy, poszerzając naszą ofertę technologiczną nie tylko o lądową energetykę wiatrową w Szwecji. Eolus działa w kilku różnych krajach i stosuje technologie promujące przejście do zrównoważonego społeczeństwa.

Naszą strategią jest koncentrowanie się na projektach, które mają duże szanse na realizację, niezależnie od technologii i rynku, i rozwijanie ich z najwyższą możliwą jakością przy najniższych możliwych kosztach. Cel? Oferowanie inwestorom końcowym instalacji zapewniających najniższy koszt wytworzonej MWh w całym okresie eksploatacji.

Neutralność technologiczna zapewniająca elastyczność i najlepsze możliwe warunki

Głównym założeniem firmy jest projektowanie i budowa instalacji do pozyskiwania energii odnawialnej i magazynowania energii. Technologia, która ma być zastosowana, zależy od lokalizacji i panujących warunków rynkowych. Większość naszych projektów realizowana jest poprzez sprzedaż obiektów „pod klucz”, ale zdarzają się również przypadki, w których portfel projektów realizowany jest poprzez sprzedaż praw do projektów koncesjonowanych i projektów w fazie rozwoju. Zdarza się również, że Eolus przejmuje projekty w fazie rozwoju lub spółki. Oferujemy pełne usługi w zakresie eksploatacji i zarządzania w celu zapewnienia bezproblemowego posiadania obiektów energii odnawialnej lub magazynowania energii – zbudowanych przez nas w firmie Eolus lub przez innych operatorów.

Obecnie Eolus prowadzi działalność w krajach skandynawskich, krajach bałtyckich, Polsce i USA. Wejście na polski rynek nastąpiło na początku 2021 roku. 

"Eolus będzie rozwijał i oferował klientom atrakcyjne obiekty w zakresie energetyki odnawialnej i magazynowania energii. Najlepsza technologia lub mieszanka technologii będzie się różnić w czasie i na różnych rynkach."