Eksploatacja i zarządzanie z Eolusem: maksymalny zysk bez zmartwień

Posiadasz działającą elektrownię słoneczną, wiatrową lub magazyn? A może planujesz zainwestować w energię wiatrową, słoneczną lub magazynowanie energii? Jeżeli tak warto nam powierzyć obsługę i zarządzanie. Nasza kompleksowa obsługa zapewnia bezproblemowe użytkowanie instalacji każdej wielkości, maksymalizując produkcję i stawiając bezpieczeństwo inwestycji na pierwszym miejscu.

Eolus oferuje właścicielom farm wiatrowych pakiet usług związanych z eksploatacją i zarządzaniem w celu maksymalizacji zysków w czasie. Pakiet obejmuje usługi w trzech kategoriach: administracja finansowa, usługi techniczne oraz bezpieczeństwo i higiena pracy. Dzięki profesjonalnemu zarządzaniu wszystkimi aspektami eksploatacji – monitorowanie, kontrola, administracja i współpraca z wybranym dostawcą usług – utrzymujemy wysoką dostępność instalacji i minimalizujemy czas przestojów. Obecnie nasze usługi w zakresie eksploatacji i zarządzania przeznaczone są dla farm wiatrowych, ale w tworzenia instalacjido wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wykorzystujących inne technologie oraz magazyny energii, planujemy oferować podobne usługi również dla nich.

Kompetentny partner

Naszą siłą napędową jest to, że klienci postrzegają firmę Eolus jako partnera, który robi wszystko, co możliwe, aby zmaksymalizować dostępność i zminimalizować koszty operacyjne przez cały okres eksploatacji instalacji. Równocześnie dbamy o wszelkie inne praktyczne i administracyjne kwestie związane z zarządzaniem. Od momentu powstania firmy Eolus w 1990 roku, założyliśmy ponad 660 farm wiatrowych i zarządzamy rosnącym portfelem elektrowni różnej wielkości – od pojedynczych elektrowni po duże parki – w imieniu m.in.: Munich Re, ewz, Aquila Capital, KGAL i Cubico Sustainable Investments. Przez lata zdobyliśmy rozległe doświadczenie w obsłudze i zarządzaniu farmami wiatrowymi, które z dumą oferujemy naszym klientom. Centrum naszych kompetencji jest spółka zależna Eolus Wind Power Management, która działa w sposób konsultacyjny zarówno na zewnątrz w stosunku do klientów i dostawców turbin wiatrowych, ale także wewnątrz organizacji, w fazach projektowania i budowy.

Trzy powody, dla których warto nabyć usługi w zakresie eksploatacji i zarządzania firmy Eolus

Kompetencje i bezpieczeństwo

Szeroka wiedza, wieloletnie doświadczenie i opiekun klienta, który pomoże we wszystkich sprawach związanych z Państwa instalacją.

Przejrzystość i kontrola

Miesięczne raporty, które jasno opisują zakład i jego wydajność.

Maksymalizacja zysku przy niskich kosztach

Profesjonalne zarządzanie oznacza niewiele przestojów i optymalną produkcję. 

Cały pakiet: więcej o naszych usługach

Eolus oferuje więc kompleksowe rozwiązanie – pełny pakiet usług w zakresie eksploatacji i zarządzania, ale jako nasz klient masz możliwość zakupu potrzebnych Ci części. Oferujemy techniczną obsługę i całą administrację zakładu – elementy takie jak odpowiedzialność za eksploatację elektryczną, odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy, prowadzenie bieżącej księgowości, rozliczenia roczne i zarządzanie ubezpieczeniami. Eolus jest osobą kontaktową w relacjach np. z aktualnym dostawcą instalacji, urzędami i firmami ubezpieczeniowymi. Nasi pracownicy kontrolują i monitorują instalację za pośrednictwem centrum operacyjnego firmy, śledzą planowe i nieplanowe prace serwisowe, przeprowadzają regularne wizyty na miejscu, przeprowadzają inspekcje instalacji i zapewniają spełnienie warunków i wymagań władz.