Nasze technologie

Główną ideą firmy Eolus jest projektowanie i budowa instalacji do pozyskiwania energii odnawialnej i magazynowania energii. Firma rozpoczęła swoją działalność w 1990 roku jako firma projektowa w dziedzinie energii wiatrowej i postanowiła rozszerzyć swoje doświadczenie i sieć kontaktów na inne technologie. 

Wybór technologii jest uzależniony od lokalizacji i panujących warunków rynkowych. Eolus jest obecnie zaangażowany w rozwój projektów w zakresie lądowej i morskiej energetyki wiatrowej, słonecznej oraz magazynowania energii w akumulatorach. Naszą ambicją jest tworzenie instalacji o najniższych kosztach za wyprodukowaną lub zmagazynowaną MWh w celu promowania opłacalnych inwestycji dla naszych klientów.

Lądowa energia wiatrowa

Na wielu rynkach lądowa energetyka wiatrowa jest jednym z najtańszych, jeśli nie najtańszym, sposobem na dodanie nowych mocy wytwórczych. Eolus posiada bogate doświadczenie w tworzeniu lądowej energetyki wiatrowej oraz silną zdolność do realizacji najlepszych projektów. Do tej pory firma Eolus stworzyła lądowe elektrownie wiatrowe w Szwecji, Norwegii, USA i Estonii.

Morska energia wiatrowa

Koszty budowy morskich elektrowni wiatrowych gwałtownie spadają i jest oczywiste, że ich wykorzystanie będzie ważnym elementem przejścia na system energii odnawialnej zarówno w skali regionalnej, jak i globalnej. Wynika to częściowo z możliwości budowy dużych instalacji z potężnymi turbinami o wysokiej mocy.

Energia słoneczna

Tak jak lądowa energia wiatrowa jest najtańszym sposobem na dodanie nowych mocy wytwórczych na niektórych rynkach, tak energia słoneczna spełnia taką samą rolę na innych rynkach. Obniżenie kosztów w połączeniu z różnymi dotacjami doprowadziło do szybkiego tempa wdrażania energetyki słonecznej w kilku krajach. Eolus koncentruje swoją działalność w zakresie energii słonecznej na większych instalacjach i nie uczestniczy w projektach związanych z instalacją paneli słonecznych na przykład w domach prywatnych. Doświadczenie zdobyte w ciągu ponad 30 lat projektowania elektrowni wiatrowych daje firmie solidne kompetencje również w zakresie budowy dużych elektrowni słonecznych.

Magazynowanie energii

Różne formy magazynowania energii będą stawały się coraz ważniejszym elementem systemu elektroenergetycznego w miarę wzrostu udziału energii wiatrowej i słonecznej. Magazynowanie można osiągnąć dzięki różnym technologiom i rozwiązaniom zarówno na dużą, jak i na małą skalę. Oprócz przyczyniania się do większego wykorzystania nieciągłych źródeł energii, rozwiązania w zakresie magazynowania na dużą skalę mogą również stwarzać możliwości bilansowania, ograniczać szczyty zużycia i zapewniać większe bezpieczeństwo w systemie elektroenergetycznym dzięki swojej dostępności. Eolus pracuje z akumulatorami połączonymi z instalacjami wytwórczymi i samodzielnymi opcjami magazynowania w zależności od warunków rynkowych.