Pionierski duch, wiedza i wyczucie biznesu zaprowadziły nas daleko

Atrakcyjne i konkurencyjne inwestycje w produkcję energii odnawialnej dla inwestorów, którzy chcą coś zmienić.

Od momentu powstania trzydzieści lat temu, firma Eolus stała się jednym z wiodących deweloperów energii wiatrowej w regionie Skandynawii, opracowując i realizując projekty w zakresie energii odnawialnej – lądowej i morskiej energii wiatrowej, słonecznej i magazynowania energii oraz zarządzając nimi. Firma oferuje zarówno lokalnym, jak i międzynarodowym inwestorom atrakcyjne i konkurencyjne możliwości inwestycyjne w regionie Skandynawii, USA, Polsce i krajach bałtyckich. Dzięki wykwalifikowanym i zaangażowanym pracownikom w szybkim tempie dokonujemy postępów i napędzamy proces przechodzenia na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. 

Skupiamy się na przyszłości

W 1990 r., kiedy powstała firma Eolus, niewiele osób dostrzegało potencjał wiatru jako producenta energii elektrycznej i od razu zaczęło pełnić rolę pioniera energetyki wiatrowej. Nie przestajemy myśleć perspektywicznie, a firma rozwija się zgodnie ze światowym zapotrzebowaniem na energię odnawialną dla zrównoważonej przyszłości. Budowaliśmy i nadal budujemy Eolus dzięki wiedzy i zaangażowaniu oraz silnemu pragnieniu, by coś zmienić. Znajdujemy się w fazie ekspansji i pracujemy wyjątkowo intensywnie, aby opowiedzieć ludziom o możliwościach wprowadzania zmian i rozwoju zawodowego w naszej firmie. Musimy po prostu przyciągnąć więcej osób z odpowiednimi umiejętnościami i zapałem, aby kontynuować nasze tempo rozwoju – wprowadzając firmę Eolus na nowe rynki i do kolejnych technologii

Fakty o Eolus

Koncepcja biznesowa

Eolus będzie tworzyć wartość na wszystkich etapach projektowania, budowy i eksploatacji obiektów wykorzystujących energię odnawialną i magazynowanie energii oraz oferować zarówno lokalnym, jak i międzynarodowym inwestorom atrakcyjne i konkurencyjne możliwości inwestycyjne.

Wizja

Wizją firmy Eolus jest osiągnięcie pozycji najbardziej rentownego gracza w branży energii odnawialnej oraz atrakcyjnego partnera w procesie przechodzenia do zrównoważonego społeczeństwa.

Wartości

Odpowiedzialność
Bierzemy odpowiedzialność za przejście do zrównoważonego społeczeństwa. W kontaktach z władzami, mieszkańcami, klientami i udziałowcami zachowujemy się odpowiedzialnie.

Wyniki
Mamy dodatni rachunek zysków i strat oraz mocny bilans. Ponadto staramy się, aby nasze obiekty były dobrą inwestycją dla naszych klientów, a także dobrą ofertą dla właścicieli gruntów.
Uczestnictwo
Dążymy do dialogu i otwartości z interesariuszami, których dotyczą nasze projekty, i oferujemy inwestorom możliwości w zakresie energii odnawialnej.

Zaufanie
Dzięki konsekwentnemu podejściu do odpowiedzialności, rozliczalności i wyników będziemy cieszyć się wysokim poziomem zaufania ze strony udziałowców, klientów, banków, władz, właścicieli gruntów i ogółu społeczeństwa.