Portfolio projektów jest podstawą naszego sukcesu

Portfel wysokiej jakości projektów, które z czasem ewoluują i optymalizują się - to właśnie dlatego Eolus odnosi sukcesy jako deweloper projektów w zakresie energii odnawialnej i magazynowania energii. Jest to podstawa całej naszej oferty w zakresie projektowania, eksploatacji i zarządzania.

Warunki rynkowe dotyczące rozwoju technologii, kosztów założenia, cen energii elektrycznej oraz wymagań i preferencji inwestorów zmieniają się w czasie. Strategia firmy Eolus skupia się na opracowywaniu, sprzedaży i realizacji projektów, w które wierzymy – takich, które mają największe szanse na realizację przy najniższym koszcie za MWh, niezależnie od technologii i rynku. Przez lata udało nam się sprostać różnym wymaganiom i życzeniom inwestorów. Obecnie Eolus jest aktywny w rozwoju projektów w Szwecji, Norwegii, Finlandii, USA, Polsce i krajach bałtyckich.

Nasze portfolio

Portfel projektów firmy Eolus obejmuje zarówno własne, jak i nabyte projekty wiatrowe, słoneczne i magazynowe na różnych etapach rozwoju – na różnych rynkach. W niektórych przypadkach projekty są opracowywane i realizowane we współpracy z jednym lub kilkoma partnerami. Rozwój i optymalizacja to długi i długotrwały proces i nie wszystkie projekty stają się rzeczywistością, na przykład dlatego, że nie uzyskujemy niezbędnych pozwoleń lub koszt wytworzenia jednej MWh jest zbyt wysoki. W zdecydowanej większości przypadków Eolus ponosi własne ryzyko związane z realizacją projektu. Jedną z tendencji jest to, że proces sprzedaży rozpoczyna się coraz wcześniej, dlatego inwestorzy są angażowani już na etapie rozwoju projektu, przed wydaniem pozwolenia.

Projekty pod klucz są normą

Projekty Eolus są realizowane w różny sposób w zależności od rodzaju inwestorów i ich życzeń. Projekty mogą być budowane i sprzedawane pod klucz, przy czym Eolus zapewnia finansowanie do momentu przejęcia przez klienta. Innym sposobem jest zbycie przez Eolus praw do projektu, a następnie podpisanie różnych form umów, na mocy których Eolus będzie odpowiedzialny za budowę elektrowni w imieniu inwestora. W zależności od rodzaju podpisanej umowy, zysk i strata rozpoznawane są po zakończeniu budowy po zatwierdzeniu do użytkowania próbnego lub zysk i strata rozpoznawane są liniowo. Działania projektowe są finansowane głównie z kapitału własnego, kredytów budowlanych lub zaliczek od klientów.

Morskie, słoneczne i magazynowe

Morska energia wiatrowa będzie odgrywać kluczową rolę w przejściu na zrównoważony system energetyczny. Wraz ze spadkiem kosztów wdrażania, coraz więcej morskiej energii wiatrowej będzie wdrażane. Eolus dąży do bycia integralną częścią łańcucha wartości w tym segmencie i uczestniczy w rozwoju atrakcyjnych projektów.

Portfel projektów solarnych i magazynowych jest na wcześniejszym etapie niż projekty wiatrowe, a Eolus nie założył jeszcze żadnych zakładów w technologiach solarnych i magazynowych. Obecnie portfel składa się z projektów w USA, ale widzimy duże możliwości rozszerzenia portfela o projekty na innych naszych rynkach w przyszłości. Jednym z pozytywnych aspektów jest to, że uzyskanie pozwolenia i rozpoczęcie działalności w przypadku projektów solarnych trwa na ogół krócej niż w przypadku projektów wiatrowych.

Przejrzyste raporty

Chcemy, aby informacje związane z portfelem projektów Eolus były przejrzyste, dlatego na bieżąco raportujemy status projektów o najwyższym priorytecie na najbliższe lata. Stan ten podsumowujemy w raportach okresowych oraz tutaj na stronie internetowej. Podsumowanie nie wyklucza powstania innych projektów z portfela projektów Eolus niż te o najwyższym priorytecie, jeśli będą one spełniały wymagania i życzenia inwestorów. W zależności od rozwoju projektu, może on również zostać usunięty z kompilacji.

Zapoznaj się z ofertą firmy Eolus w zakresie obsługi i zarządzania projektami już istniejącymi tutaj.