Projekty w innych krajach

Eolus jest zaangażowany w szeroko zakrojone planowanie projektów dotyczących wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz magazynów energii na różnych rynkach.

Poniższe tabele przedstawiają portfolio projektów według technologii, krajóworaz etapu rozwoju. Portfel składa się z projektów zainicjowanych przez samą spółkę Eolus, a takżenabytych odinnych deweloperów. Eolus może nabywać prawa do projektów od innych podmiotów, jak również również sprzedawać prawa do projektów, jeśli uzna to za stosowne z biznesowego punktu widzenia. Eolus może również współpracować z innymi firmami w zakresie rozwoju projektów.

Obecnie firma Eolus pracuje nad lądową energią wiatrową, morską energią wiatrową, energią słoneczną i magazynowaniem energii w akumulatorach. Większość portfela energii wiatrowej znajduje się w Szwecji, natomiast energia słoneczna i magazynowa są obecnie zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych.

Portfel projektów (MW)

FazaSzwecjaNorwegiaFinlandiaŁotwaEstoniaPolskaUSAŁącznie
Faza budowy386400786
Późna faza projektów42312517209501 670
Wczesna faza projektów8520450423991764264 95914 972
Łącznie93298501675711764265 90917 428